ایده استارتاپی: سایبان خورشیدی بر روی خیابان‌ها و کوچه‌ها

مفهوم: این ایده شامل نصب سایبان‌های مجهز به پنل‌های خورشیدی بر روی خیابان‌ها و کوچه‌ها در مناطق گرمسیری و کویری است. این سایبان‌ها ن...

ادامه مطلب