رزومه و سوابق کاری

سید علی حسینیان

مشاور فناوری اطلاعات و کسب و کارهای استارتاپی

1380 تا 1384

کارشناسی نرم افزار
دانشگاه آزاد اسلامی اراک

فصل اول

1384 تا کنون

طراحی بیش از 300 سایت و فروشگاه اینترنتی

1384 تا 1386

مربی آموزشگاه و دوره های ICDL

1385 تا 1386

مدیر واحد نرم افزار شرکت پارسه نگار یاس

1387 تا 1390

مسئول واحد پشتیبانی فنی مرکز رشد دانشگاه قم

فصل دوم

1390 تا 1392

مدیر واحد نرم افزار شرکت آداک قم

1392 ادامه دارد

مدیر عامل شرکت ثامر آی تی

1393 تا 1396

مشاور و پیمانکار میراث فرهنگی و گردشگری استان قم

فصل سوم

1396 تا 1399

مشاور فضای مجازی و میز خدمت الکترونیکی شهرداری قم

1396 تا 1401

مشاور و مدرس فضای مجازی و کسب و کارهای دیجیتال مرکز آموزش بازگانی قم

1399 تا کنون

عضو کارگروه فناوری اطلاعات مجمع نمایندگان استان قم

1399 تا 1400

مدیر مرکز کار و نوآوری دانشگاه علمی کاربردی شهرداری قم

1399 تا 1401

مدیر استارتاپ استودیو عقیق قم

1399 تا کنون

عضو هیئت مدیره نظام صنفی رایانه استان قم

و عضو کمیسیون نرم افزار نظام صنفی رایانه ای کشور

فصل چهارم