در دورانی که برای اشتغال باید هر راهی را بروید، بهتر است که به خود کفایی برسید تا بتوانید گلیم خود را از آب بیرون بکشید. ابتدایی ترین مرحله برای کارآفرینی پیداکردن توانایی ها و استعداد هایی است که در آن ها مهارت دارید. مشاوره کسب و کار امروزه یکی از مهم ترین نیاز های هر شهروندی می باشد. کسب و کار خانگی، کسب و کار اینترنتی  و یا هر نوع کسب و کار دیگری نیاز به مشاوره دارد تا بتواند در این بازار رقابتی خود را حفظ و گسترش دهد. ان شالله در این قسمت قراره کمکی هرچند کوچک برای یافتن اهداف و راه اندازی و هدایت شغلتون در فضای مجازی داشته باشم.

مشاوره کسب و کار

  • Please enter a number greater than or equal to 1.
  • Date Format: YYYY slash MM slash DD
  • 0 تومان